Jump to content

xSonic skullx

Junior Defender
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

  Never

Everything posted by xSonic skullx

 1. What do u think I could do to try and get trendy to update console
 2. Will there be another event for the console players but my real question was what will be a good weapon for my DPs Monk computer
 3. Here's a change add everything on computer (dungeon defenders) to Xbox please
 4. I͟ p͟l͟a͟y͟ X͟b͟o͟x͟ a͟n͟d͟ m͟y͟ b͟r͟o͟t͟h͟e͟r͟ p͟l͟a͟y͟e͟s͟ c͟o͟m͟p͟u͟t͟e͟r͟ d͟u͟n͟g͟e͟o͟n͟ d͟e͟f͟e͟n͟d͟e͟r͟ I͟ w͟i͟s͟h͟ f͟o͟r͟ a͟l͟l͟ t͟h͟e͟ p͟e͟o͟p͟l͟e͟ t͟h͟a͟t͟ p͟l͟a͟y͟ X͟b͟o͟x͟ d͟u͟n͟g͟e͟o͟n͟ d͟e͟f͟e͟n͟d͟e͟r͟s͟ s͟h͟o͟u͟l͟d͟ b͟e͟ a͟b͟l͟e͟ t͟o͟ p͟l͟a͟y͟ l͟i͟k͟e͟ t͟h͟e͟ p͟l͟a͟y͟e͟r͟s͟ o͟n͟ c͟o͟m͟p͟u͟t͟e͟r͟ I͟ t͟h͟o͟u͟g͟h͟t͟ I͟ I͟ w͟o͟u͟l͟d͟ s͟a͟y͟ t͟h͟i͟s͟ b͟e͟c͟a͟u͟s͟e͟ I͟ t͟h͟i͟n͟k͟ o͟f͟ t͟h͟e͟ p͟e͟o͟p͟l͟e͟ t͟h͟a͟t͟ d͟u͟n͟g͟e͟o͟n͟ D͟e͟f͟e͟n͟d͟e͟r͟s͟.
×
×
 • Create New...